Skip to main content

Utstakning

Om du ska bygga nytt eller bygga ut en befintlig byggnad kan du behöva göra en utstakning. Det innebär att vi noggrant mäter och markerar den exakta positionen för den nya byggnaden, vilket garanterar att den placeras korrekt på din tomt.

Utstakningen ska utföras efter att du har fått startbeskedet för ditt byggprojekt. Genom utstakning markerar vi byggnadens placering enligt de ritningar som finns i situationsplanen. Det är en del av bygglovsprocessen och ska utföras innan själva byggarbetet påbörjas.
Att bygga på rätt plats är viktigt, eftersom eventuella fel i plan- eller höjdläget kan betraktas som en olovlig handling och kan resultera i sanktionsavgifter, eller att byggnaden behöver flyttas.
Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer