Skip to main content

Beställarstöd

Vi går steget längre för att säkerställa att ditt projekt får en flygande start. Vi hjälper dig att effektivt samla in mätdata och ger rådgivning så att du enkelt ska kunna navigera över alla projektutmaningar. Genom att granska projektdokumenten minimerar vi risken för fel eller andra oklarheter.

När projektet är i full gång agerar vi som din partner och kontrollerar rättsligt bindande avtal, bestämmelser och följer upp så att alla toleranser uppfylls. Vi tar gärna hand om kommunikationen med dina leverantörer och ser till att allt flyter smidigt och enligt plan.

Behöver du stöd med arbetsledning, byggledning, kontroller, planering och relationshandlingar? Vi finns här för att bistå med de delarna du behöver för att göra projektet framgångsrikt.

Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer