Skip to main content

Sättningsmätning

Vi erbjuder sättnings- och kontrollmätningar för olika typer av byggnader och anläggningar. Genom sättningsmätning analyserar vi om din fastighet rör på sig och i så fall på vilket sätt den rör sig. För att få en bra bild av byggnadens rörelser behöver vi utföra mätningarna över en längre tidsperiod, vilket gör det möjligt att identifiera de faktorer som påverkar rörelserna. Dessa faktorer kan inkludera väderomslag eller vibrationer från närliggande byggplatser.

Vi börjar alltid med en nollmätning, som sedan används som grund för att jämföra med kommande mätningar. Efter varje mätning under den angivna perioden rapporteras resultaten, och baserat på dem kan vi tolka på vilket sätt konstruktionen rör sig.

Kontakta oss
Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer