Skip to main content

Maskinstyrning

Vi är specialister på maskinstyrningssystem och erbjuder anpassade tjänster för era olika behov. Vi skapar ett system för de arbetsuppgifter som ska utföras och hjälper er att driftsätta det på plats. 

Tillsammans med våra mätningstekniker förbereder och anpassar vi filer för maskinstyrning och säkerställer att de är optimala för projektet, utifrån de förutsättningar och utmaningar som finns. Genom att använda GPS, sensorer och maskinstyrningsfiler ger systemet mätningsteknikern tydliga instruktioner om hur och var arbetet ska utföras.
Maskinstyrning innebär att utsättningen ersätts men kräver noggrann projektering och inmätning. Om ni saknar underlag för maskinstyrningsfiler eller behöver förbättra kvaliteten, kan vi hjälpa er att samla in nödvändig information för att skapa detaljerade kartor och ritningar. Vi kan snabbt och med stor precision ta fram maskinstyrningsfiler till ert projekt.
Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer