Skip to main content

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll genomför vi en noggrann granskning för att säkerställa att byggnaden eller anläggningen har uppförts enligt de gällande byggloven. Vi ser också till att korrekt dokumentation tas fram.
Du behöver bara genomföra en lägeskontroll om det framgår av beslutet om startbesked eller om din bygglovshandläggare kräver det. I sådana fall krävs att du lämnar in ett intyg som bekräftar att en lägeskontroll har genomförts, för att kunna få ett slutbesked. En tidig lägeskontroll minskar risken för dyra ändringar om byggnaden eller tillbyggnaden skulle placeras på fel plats. Lägeskontrollen kan exempelvis genomföras efter att grunden har gjutits eller när de prefabricerade elementen har installerats på grunden.
Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer