Skip to main content

Några projekt

Slakthusområdet – Stockholm

Vid arbetsområdet nära Betty Petterssons gymnasium i Stockholm byggs en spårtunnel och en servicetunnel som ansluter till den nya tunnelbanestationen Slakthusområdet. Ungefär 140 000 kubikmeter berg sprängs ut och när arbetet är klart kommer det nya spåret anslutas till ett befintligt tunnelbanespår och blir en del av blå linjen mot Hagsätra. Under projektet har vi utfört produktionsmätning, mängdreglering och stomnät.

Sjukhus – Västervik

Den nya sjukhusbyggnaden i Västervik kommer att inrymma lokaler för rättspsykiatri, heldygnsvård och vuxenpsykiatri. Byggnaden omfattar cirka 24 500 kvadratmeter, fördelat på sex våningar. Under byggnationen, som startade sommaren 2022, har vi genomfört produktionsmätning och stomnät. Den nya sjukhusbyggnaden kommer att tas i bruk under andra kvartalet 2025.

Arlanda Airport – Stockholm

Swedavia driver tio flygplatser i Sverige, där Arlanda Airport, strax utanför Stockholm är den största och mest trafikerade. I maj 2023 fick NYAB Mälardalen uppdraget att bredda taxibanorna för huvudbanan på Arlanda, och under projektet har vi utfört inmätning och utsättning i produktionen. Byggnationen är en del av ett pågående utvecklingsarbete för att kunna öka kapaciteten och ta emot större flygplan.

Vattnets hus – Kalmar

Det nya badhuset, Vattnets hus, i Kalmar är en 15 000 kvadratmeter stor anläggning som fördelas på fem huskroppar. Badhuset kommer att inrymma en 50-metersbassäng, två mindre bassänger, en bassäng för rehab, äventyrsbad, restaurang, gym och spa. Bygget påbörjades under hösten 2022, och vi på Geocon har utfört produktionsmätning, stomnät och skanning av bassängerna för montage. Badhuset beräknas öppna under hösten 2025.

Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer