Skip to main content

Tunnelmätning

Om du planerar att bygga en ny tunnel, utöka en befintlig eller utföra underhåll är korrekt ingångs- och utgångsdata avgörande för att uppnå önskat resultat. Med hjälp av våra avancerade instrument kan vi snabbt och noggrant skanna tunnelprofiler när det behövs.

Underjordsarbeten kan vara utmanande på grund av begränsade utrymmen och krävande förhållanden. Därför sätter vi alltid säkerheten i fokus när vi utför gruv- och tunnelprojekt.

Vi samarbetar tätt med hela projektteamet för att säkerställa att vi når de uppsatta projektmålen. Våra lösningar är skräddarsydda för varje projekt och vi använder de senaste verktygen för att säkerställa exakta resultat och att uppdraget utförs effektivt. Med heltäckande data kan vi hjälpa till att fatta välgrundade beslut och undvika kostsamma misstag under projektets gång.

Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer