Skip to main content

Projekteringsmätning

Vi utför alla typer av inmätningar och har omfattande erfarenhet av projekteringsinmätningar. Vi samarbetar nära med ledande projektörer och samhällsplanerare och har all utrustning som krävs för att utföra de mest utmanande uppdragen.

Utifrån vår expertis ger vi gärna rekommendationer för att säkerställa en effektiv mätprocess och garanterar att du får all nödvändig information. Varje uppdrag har sina utmaningar, men genom noggrannhet och valet av rätt mätpunkter säkerställer vi att leveransen håller hög standard varje gång.

Projekteringsmätning kan inkludera exempelvis höjdmätning i områden som ska byggas om eller konstruktionsinmätning i byggnader som ska byggas ut. Våra tjänster omfattar inmätning av vägar, gator, byggnader eller skog.

Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer