Skip to main content

Produktionsmätning

Vi erbjuder mättjänster för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt, inklusive broar, järnvägar, ledningsdragningar, byggnader och vägar. Vår expertis omfattar en bred variation av utsättningar och inmätningar, såsom pålar, vatten- och avloppsinstallationer, tak- och väggstrukturer, hisschakt och betongstommar.

Vi följer väl beprövade arbetsrutiner och metoder för kvalitetssäkring och tar gärna ansvar för hela mätprocessen i ett projekt.

Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer