Skip to main content

Mängdreglering

Vi erbjuder tjänster inom mängdberäkning och mängdreglering av alla typer av material samt arbetar alltid i enlighet med MER (Mät- och ersättningsreglerna). Mängdberäkning utgör en central del av projektplaneringen, genom att noggrant kontrollera material och mängd kan vi säkerställa att projektet hålls inom budgeten. Genom att utföra mängdberäkningen innan projektet startar kan vi erbjuda tidiga kostnadsprognoser, vilket underlättar vid planeringen av projektet.

Noggrann mängdberäkning är en förutsättning för korrekt mängdreglering av olika material. Det är viktigt att följa upp mängdregleringen kontinuerligt för att säkerställa att kontraktsmängden stämmer med mängden som entreprenören tar fram.

Vi kan ta ansvar för hela mängdregleringsprocessen eller utföra enskilda mängdberäkningar för specifika projekt. Med vår omfattande erfarenhet kan vi hantera projekt i alla storlekar och skräddarsy tjänsterna efter våra kunders behov.

Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer