Skip to main content

Laserskanning

Med den senaste tekniken hjälper vi våra kunder att skapa en digital tvilling genom att skanna byggnader och samla in omfattande data för att säkerställa exakta ytor. Laserskanning är idealiskt för mätning och inspektion av platser med komplexa konturer som kräver stora mängder data för att beskrivas korrekt.

Laserskanning är en process som återskapar formen och utseendet av fysiska objekt i en digital tvilling. Med en digital tvilling kan du smidigt observera, mäta och analysera anläggningar eller infrastruktur.

Vi använder laserskanning för att kartlägga, modellera och visualisera utrymmen, byggnader och hela anläggningar inför en projektplanering. Materialet kan också användas för att leverera underlag för förvaltning som visar hela anläggningen och ingående inventarier. Genom att använda laserskanning får du en detaljerad topografisk bild av terrängen och stora datamängder som gör det möjligt att skapa kartor för bland annat gator, järnvägar och broar.

Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer