Skip to main content

Drönare

Vi tillhandahåller data genom drönarmätning för bland annat inmätningar, volymberäkning, 3D-modeller och inspektioner. Vi har alla tillstånd och all utrustning som krävs för att genomföra effektiva mätningar och generera högkvalitativ information.

Informationen från drönarmätningen samlas i en 3D-modell där du kan arbeta vidare för att göra nödvändiga beräkningar och mätningar. Tekniken är oslagbar vid mätning av omfattande ytor och projektplanering. Drönarmätning gör det möjligt att effektivisera uppdraget och generera större mängd data jämfört med konventionella mätmetoder.

Drönarmätning visar också sin styrka vid svåråtkomliga miljöer. Genom att använda drönaren för fotografering eller inspelning kan vi utföra inspektioner på svåråtkomliga platser, exempelvis vindkraftverk, byggnadstak och andra områden som är svåra att nå.

Beräkning och reglering

Mängdreglering

Läs mer
Gruv- och tunnelprojekt

Tunnelmätning

Läs mer
Utsättning och inmätning

Produktionsmätning

Läs mer
Skapa en digital tvilling

Laserskanning

Läs mer
Effektivisera mätprocessen

Projekteringsmätning

Läs mer
Mätning på svåråtkomliga platser

Drönare

Läs mer
Kontroll av bygglovet

Lägeskontroll

Läs mer
Projekt- och vägledning

Beställarstöd

Läs mer
Sättnings- och kontrollmätning

Sättningsmätning

Läs mer
Placering av byggnaden

Utstakning

Läs mer
Anpassade system för varje projekt

Maskinstyrning

Läs mer
Nya och begagnade instrument

Försäljning av produkter

Läs mer